එකතු වී තිබෙන මුදල බිලියන 1.7 ක්. වියදම් කර තිබෙන ප‍්‍රමාණය ඉන් 6% යි. කොරෝනා අරමුදල ගැන අද පැහැදිලි කරන බව මහබැංකුව පවසයි.

0
399
- Advertisement -

එකතු වී තිබෙන මුදල බිලියන 1.7 ක්.
වියදම් කර තිබෙන ප‍්‍රමාණය ඉන් 6% යි.
කොරෝනා අරමුදල ගැන අද පැහැදිලි කරන බව මහබැංකුව පවසයි.

කොරෝනා අරමුදල සදහා මේ වන විට රුපියල් බිලියන 1.7 ක මුදල් ප‍්‍රමාණයක් එකතු වී ඇති බව, එම අරමුදල පිළිබදව තොරතුරු ඇතුළත් වෙබ් අඩවියේ සදහන් වන බව පැවසේ.
එම මුදල් ප‍්‍රමාණයෙන්, 2021 ජනවාරි31 වන දිනය වන විට වියදම් කර තිබෙන්නේ 6%ක මුදල් ප‍්‍රමාණයක් පමණක් බව වාර්තා වේ.

එම මුදල් ප‍්‍රමාණය වියදම් කර තිබෙන්නේ පීසීආර් පරීක්ෂණ – නිරෝධායන පහසුකම් සැපයීම සහ දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් වෙනුවෙනි.

කෙසේ වෙතත්, වසංගතය ඔඩු දුවා රටම අභියෝගාත්මක තැනක පසුවද්දීත් එම අරමුදලට අදාල මුදල් යොදා ගනිමින් රෝහල්තුළ පවතින අඩුපාඩු සහ වෙනත් අවශ්‍යතා පිරිමසා නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශාල සමාජ විරෝධයක් මේ වන විට එල්ල වී තිබේ.

මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඞී ලක්ෂ්මන් මහතා ඉටුකම අරමුදල භාර ප‍්‍රධාන වගකීම දරන නිළධාරියා බව පැවසේ.

මේ දක්වා අරමුදලෙන් වියදම් කර තිබෙන්නේ සුළු මුදල් ප‍්‍රමාණයක් බව ඔහුද පිළිගෙන ඇති අතර, රෝහල්තුල ඇදන් සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීම ඇතු ඉදිරියේ දී මතුවන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ඉතිරි මුදල් වියදම් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද ඔහු පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ඉටුකම අරමුදල සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි ප‍්‍රකාශයක් අද දිනයේ සිදුකනරන බවද මහබැංක අධිපතිවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × two =