එංගලන්තය ඔක්තෝබර් 31 යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වෙයි.

0
468
- Advertisement -
Share

යුරෝපීය රටවල් අතර ඉදිරියෙන්ම ඉන්න එංගලන්තය යුරෝපා සංගමයෙන් මෙම ඔක්තෝබර් මාසයේ 31 දින ඉවත් වන බව එරට පුවත් ආරංචිමාර්ග වාර්තා කරනවා.

මීට පෙර කීප වතාවක්ම යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වන බව දන්වා තිබුණත් හිටපු අගමැතිනිය ‘තෙරේසා මේ’ එම ඉවත් වීම ක්‍රියාත්මක කලේ නෑ. එංගලන්තයේ නව අගමැති ‘බොරිස් ජොන්සන්’ ගේ අනුප්‍රාප්තිය සමග යුරෝප සංගමයෙන් ඉවත් වීම ස්ථිරව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

එංගලන්ත ආරංචිමාර්ග වලට අනුව යුරෝපා සංගමය සමග වෙළෙඳ ගිවිසුම් සහිතව හෝ රහිතව ඔක්තෝබර් මාසයෙන් පසුව එම සාමාජිකත්වයෙන් එංගලන්තය ඉවත් වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + seven =