එංගලන්තයෙන් ගෙනා කුණු යළි හරවා යවයි

0
1007
- Advertisement -

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට මෙරටට ආනයනය කර ඇති කසළ කන්ටේනර් තොගය යළි ආපසු හරවා යවන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකා රේගුවට දැනුම් දී තිබෙනවා.

කොළඹ වරායේ ඇති එම කන්ටේනර් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මෙම දැනුම් දීම සිදුකර ඇති බව රේගු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට භාවිතා කර ලද මෙට්ට බව පවසා කසළ තොගයක් මෙරටට ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

කන්ටේනර් සියයක් පමණ මෙලෙස ආනයනය කර ඇති අතර එම කන්ටේනර් තුළ භාවිතා කළ නොහැකි මෙට්ට සහ කාපට් වැනි අපද්‍රව්‍ය පවතින බව රේගු දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා

මෙමඟින් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවිය හැකි බැවින් අදාළ කන්ටේනර් තොගය යළි හරවා යවන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දැනුම් දී තිබෙනවා.