උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්වය ගැන අවසන් තීරණය මේ සතියේ.

0
358
- Advertisement -

උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්වය ගැන අවසන් තීරණය මේ සතියේ.

අපොස උසස් පෙළ විභාගය සහ පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, එම විභාග කලින් සැලසුම් කර තිබෙන ආකාරයටම පවත්වනවා ද, නැතිනම් එම විභාග කල් තබනවාද යන්න පිළිබදව අවසන් තීරණය මේ සතිය තුළදී ගන්නා බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම් චිත්‍රානන්ද පවසයි.

උක්ත කරුණ සම්බන්ධයෙන්, ඊයේ දිනයේ ද සාකච්ඡාවක් සිදු වූ බව ඔහු පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, අවසන් තීරණය අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් ගත යුතු බව පවසන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා, ඇමතිවරයා විසින් එම තීරණය – බොහෝ දුරට – අද හෝ හෙට ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇතියි අනුමාන කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 16 =