උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග සදහා නව දින නියම කිරීම සදුදා.

0
315
- Advertisement -

උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග සදහා
නව දින නියම කිරීම සදුදා.

කොරෝනා දෙවන රැල්ලක අවදානමක් රට තුළ ඇති වීමත් සමග, පාසල් වසා තැබීම තවත් සතියක් දීර්ඝ කර ඇති අතර, අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත අපොස උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා නව දින නියම කිරීම එළඹෙන සදුදා, එනම් 20 වන දා දින සිදු කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි.

පාසල් විවෘත කිරීම සහ විභාග සම්බන්ධයෙන් රජය ගෙන තිබෙන තීරණ පිලිබදව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් පහත මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.