උසස් පෙළ සමතුන්ට රජයේ රැකියා අවස්ථා

0
3285
- Advertisement -

අපොස උසස් පෙළ සමත් රැකියා විරහිත 7500 ක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහකාරවරු ලෙස බදවා ගැනීම සදහා අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පති‍්‍රකාවට අනුමැතිය ලැබී තිබේ.
සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඵලදායි ලෙස කි‍්‍රයාත්මක කිරීම සදහා එකී ව්‍යාපෘති සමීපව අධ්‍යක්ෂණයට ලක් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් ඒ සදහා අළුතින් බදවා ගැනීමට නියමිත මෙම නිළධාරීන්ගේ සේවය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් වාර්තා වේ.