උසස් පෙළ විභාගය කල්යන ලකුණු.

0
315
- Advertisement -
Share

උසස් පෙළ විභාගය කල්යන ලකුණු.

මෙවර අපොස උසස් පෙළ විභාගය, සැප්තැම්බර් මාසයේ 07 වන දා ආරම්භ කරන බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් දැනුම් දී තිබුණද, එම දිනයේ දී විභාගය ආරම්භ නොකර, එය තවදුරටත් කල් දමන ලෙසට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ව ඇති බැවින්, ඒ පිළිබදව සකලා බැලීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර තිබෙන ලියවිල්ලේ සදහන්ව ඇත්තේ, ශිෂ්‍යයන්ට සාධාරණයක් වන ලෙස විභාගය පවත්වන දිනය පිළිබදව යළි සලකා බැලීමට තමන් සූදානම් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 16 =