“උප්පැන්න සහතිකේට ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික කියලා දාන්ඩ යනවලු. ඒ කතා අපිත් එක්ක බෑ.” විමල් වීරවංශ

0
1870
- Advertisement -

උප්පැන්න සහතිකේට
ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික කියලා දාන්ඩ යනවලු.
ඒ කතා අපිත් එක්ක බෑ.” විමල් වීරවංශ

මින් ඉදිරියට උප්පැන්න සහතික ලියාපදිංචි කිරීමේ දී, දරුවාගේ ජාතිය පිළිබදව විමසන තීරුවේ, සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් වශයෙන් විශේෂ කොට නොසලකා, ශ්‍රී ලාංකික ලෙස හැදින්වීමට, රෙජිස්ටාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ ජනහමුවකදී අදහස් පළ කළ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා, තමන්ගේ පාලනය යටතේ එවැනි දෙයක් කිරීමට කිසිසේත්ම ඉඩ නොදෙන බව පවසයි.

තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කළ බවත්, අග්‍රාමාත්‍යවරයා අදාල දෙපාර්තමේන්තුවේ බලය ලත් නිළධාරියාට මේ වැරැද්ද නිවැරදි කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 12 =