උදුල් පේ‍්‍රමරත්න ඩුබායි ගියේ අමල්ව බේරා ගන්නද . . . ?

0
804
- Advertisement -

ඩුබායි අත් අඩංගුවේ පසුවන අමල් පෙරේරා බේරා ගැනීම සඳහා උදුල් පේ‍්‍රමරත්න ඩුබායි වෙත පිටව ගොස් ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි..! එම ප‍්‍රවෘත්තිය අර්ධ සත්‍යයක් සහිත ප‍්‍රවෘත්තියකි. උදුල් පේ‍්‍රමරත්න, මේ මොහොත වන විට ඩුබායි වල සිටින බව සත්‍යයකි. ඔහු ගොස් ඇත්තේ අමල් පෙරේරාට උදව් කිරීමට බවද ඇත්තකි. නමුත් ඔහුට අමල් පෙරේරා වෙනුවෙන් ඩුබායි අධිකරණයේ පෙනී සිටීමට නොහැකිය. අමල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය හැකි නීතීඥයන් අමල්ට මුණ ගස්වා, අමල් සහ අදාල නීතීඥයන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම පමණි උදුල්ට කළ හැක්කේ. උදුල් පේ‍්‍රමරත්න ඩුබායි වෙත ගොස් සිටින්නේ එකී සම්බන්ධීකරණ කාර්යය ඉටු කිරීම වෙනුවෙනි. ලංකාවේ ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය ජාල, උදුල්, මාකදුරේ මධූෂ් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ඉදිරිපත් වී ඇති බවටද වාර්තා කර තිබුණි. එම පුවත් පදනමකින් තොර බව උදුල් පේ‍්‍රමරත්න හෙඞ්ලයින් නිවුස් වෙත පවසයි.