උද්ඝෝෂකයන්ට කදුළු ගෑස් සහ රබර් උණ්ඩ…!

0
849
- Advertisement -

අත් අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ අයිතිය චීනයට පැවරීමට ඇති සූදානමට එරෙහිව, හොන්කොන් වැසියන් වීදි බැස තිබේ. හොන්කොන් රාජ්‍ය 1841 වසරේ සිට බි‍්‍රතාන්‍ය යටත් විජිතයක්ව පැවතුණි. 1997 දී බි‍්‍රතාන්‍ය හොන්කොන් රාජ්‍යයෙන් ඉවත් වූ අතර, ආපසු යන මොහොතේ දී බි‍්‍රතාන්‍යය, හොන් කොන් රාජ්‍යයේ අයිතිය චීනයට පවරා දෙනු ලැබී ය. ඒ, බි‍්‍රතාන්‍ය යටත් විජිතයක් බවට පත් වීමට පෙර, හොන් කොන් චීනයට අයිතිව තිබුණු රාජ්‍යයක් බැවිසි. චීනයෙන් නිදහස් වීම සදහා හොන්කොන් තරුණයන් මීට පෙරද වීදි බැස්සේ ය. මේ වන විට හොන් කොන් වැසියන් වීදි බැස ඇත්තේ – අත් අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන්ට එරෙහිව නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමේ බලය චීනයට පැවරීමට එරෙහිව යි.