උදයංග දවස් තුනකට බන්ධනාගාර ගත කරයි.

0
517
- Advertisement -

අද උදෑසන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත් අඩංගුවට ගනු ලැබූ උදයංග වීරතුංග, ලබන 17 වන දා දක්වා රක්ෂිතබන්ධනාගාර ගත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =