උගන්නන පාසලටම දරුවා දමා ගැනීමට ගුරුවරුන්ට අවස්ථාවක්.

0
753
- Advertisement -

සේවා කාලය අවුරුදු තුන පසු කළ ගුරුවරුන්ට, ඔවුන්ගේ දරුවන්, ඔවුන් ඉගැන්වීමේ කටයුතු සිදු කරන පාසලටම ඇතුළත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කටයුතු කර තිබේ. දිවයින පුරා විසිරී සිටින සියළුම ගුරුවරුන් හට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා ගත යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අදාල බළධාරීන්ට දැනුම් දී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, පළමු ශ්‍රේණියට, පහ සහ හය ශ්‍රේණිවලට මෙන්ම උසස් පෙළ පන්තිවලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ දී ගුරුවරුන් හට මෙම විශේෂ අවස්ථාව නොලැබෙන බව ද පැවසේ.