ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ සටන දිනන්න කරුණා අම්මාගෙන් උදව් ඉල්ලූවේ කවුද…?

0
858
- Advertisement -

එක් ප‍්‍රබල දේශපාලඥයෙකු විසින් ඉතාම මෑත දිනකදී කරුණා අම්මාන්ට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී ඇති බවත්, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා තමන් ඉදිරිපත් වුවහොත්, තමන්ට සහාය ලබා දිය හැකිදැයි එකී දේශපාලඥයා කරුණා අම්මාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවත් වාර්තා වේ. අදාල බලවතාගේ ඉල්ලීම ආචාරශීලීව ප‍්‍රතික්ෂේප කර ඇති කරුණා අම්මාන්, තමන් දැනටමත් වෙනත් පිලකට සහාය දීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ඔහුට කියා තිබේ.