ඊයේ සී.අයි.ඩී ය අත් අඩංගුවට ගත් මාධ්‍යවේදියා සැප්තැම්බර් 14 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරයි.

0
296
- Advertisement -

ඊයේ සී.අයි.ඩී ය අත් අඩංගුවට ගත් මාධ්‍යවේදියා
සැප්තැම්බර් 14 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරයි.

අධිකරණ කටයුතුවලට බාධාවන අයුරින් ප්‍රවෘත්තියක් පළ කරන ලද බවට චෝදනා කරමින්, ඊයේ දිනයේ දී අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද ඩෙස්මන්ඞ් චතුරංග ද අල්විස් නමැති මාධ්‍යවේදියා, අද දිනයේ දී අධිකරණය හමුවට පැමිණවීමෙන් පසුව, එළැඹෙන දා හතර වන දා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස නියෝග කර තිබේ.