ඊයේ වාර්තා වූ මරණ 08 න් මරණ පහක් ම නිවසේ සිටියදී සිදු වූ මරණයි. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළට.

0
277
- Advertisement -

ඊයේ වාර්තා වූ මරණ 08 න්
මරණ පහක් ම නිවසේ සිටියදී සිදු වූ මරණයි.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදානය වීමෙන් සිදු වූ මරණ 08 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වේ. මෙම මරණ අටෙන් මරණ පහක්ම සිදුව ඇත්තේ අදාල ආසාදිතයන් රෝහල් ගත කර ප‍්‍රතිකාර ලබා දීමට පෙර නිවසේ සිටියේ දී ය.

ඊයේ දිනයේ සිදු වූ මෙම මරණ අටත් සමග, මෙතෙක් මෙරට තුළ සිදු වූ කොරොනා මරණ සංඛ්‍යාව107 දක්වා ඉහළ යයි.