ඊයේ වාර්තා වූ මරණ 08 න් මරණ පහක් ම නිවසේ සිටියදී සිදු වූ මරණයි. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළට.

0
184
- Advertisement -
Share
10 / 100

ඊයේ වාර්තා වූ මරණ 08 න්
මරණ පහක් ම නිවසේ සිටියදී සිදු වූ මරණයි.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 107 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදානය වීමෙන් සිදු වූ මරණ 08 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වේ. මෙම මරණ අටෙන් මරණ පහක්ම සිදුව ඇත්තේ අදාල ආසාදිතයන් රෝහල් ගත කර ප‍්‍රතිකාර ලබා දීමට පෙර නිවසේ සිටියේ දී ය.

ඊයේ දිනයේ සිදු වූ මෙම මරණ අටත් සමග, මෙතෙක් මෙරට තුළ සිදු වූ කොරොනා මරණ සංඛ්‍යාව107 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 8 =