ඊයේ මරණ 11ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 745 දක්වා ඉහළ යයි.

0
245
- Advertisement -

ඊයේ මරණ 11ක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 745 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 11 ක් පිළිබදව, රජය ඊයේ දිනයේ දී නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ එකොළහත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 745 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =