ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 491 ක්.

0
174
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 491 ක්.


ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ආසාදිතයන් 491 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙනි.
කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 292 කි.