ඊයේ දිනයේ මරණ 47ක් වාර්තා වේ. මුුළු මරණ සංඛ්‍යාව 2581 යි.

0
249
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ මරණ 47ක් වාර්තා වේ.
මුුළු මරණ සංඛ්‍යාව 2581 යි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් ඊයේ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 47 කි.
එම මරණ 47 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2581 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × five =