ඊයේ දිනයේ මරණ 42 ක් සහ ආසාදිතයන් 2827 ක් වාර්තා වේ.

0
212
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ මරණ 42 ක් සහ
ආසාදිතයන් 2827 ක් වාර්තා වේ.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ 42 ක් ඊයේ දිනයේ දී රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එමෙන්ම ඊයේ දිනයේ දී හදුනාගනු ලැබූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2827 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × four =