ඊයේ දිනයේ මරණ 36 යි. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1051 යි.

0
228
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ මරණ 36 යි.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 1051 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 36 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වී තිබේ. එම මරණ 36 ත් සමග, මෙරටින් වාර්තාවන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1051 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 1 =