ඊයේ දිනයේ දී සේනපුරෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 23 ක් වාර්තා වේ.

0
348
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී සේනපුරෙන් කොරෝනා ආසාදිතයන් 23 ක් වාර්තා වේ.

ඊයේ දිනය තුළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන් 23 දෙනෙකු හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ. සියළු ආසාදිතයන් හමු වී ඇත්තේ සේනපුර පුනරුත්ථාපන කදවුරෙනි.

ඊයේ දිනයේ හමු වූ ආසාදිතයන් 23 සමග, මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 2867 දක්වා ඉහළ යයි.