ඊයේ දිනයේ දී මරණ 59 ක් වාර්තා වෙයි. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2374 යි.

0
231
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී මරණ 59 ක් වාර්තා වෙයි.
සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 2374 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය ගිය තවත් පුද්ගල මරණ 59 ක් ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා වී ඇති බව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දෙයි.

එම මරණ 59 ත් සමග, මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2374 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 18 =