ඊයේ දිනයේ දී මරණ 43 යි. ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2912 යි.

0
225
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී මරණ 43 යි.
ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2912 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ 43 ක් පිළිබදව රජය ඊයේ දිනයේ දී නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

ඊට අමතරව. ඊයේ දිනයේ දී අළුතින් ආසාදිතයන් 2912 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + ten =