ඊයේ දිනයේ දී ත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. තිදෙනෙක්ම මියගොස් ඇත්තේ නිවසේ දී ය.

0
130
- Advertisement -
Share
9 / 100

ඊයේ දිනයේ දී ත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. තිදෙනෙක්ම මියගොස් ඇත්තේ නිවසේ දී ය.

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ පහක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ. වාර්තා වූ එම මරණ පහෙන් තුනක්ම, නිවසේ සිටියදී මියගොස්, පසුව කරන ලද පී.සී.ආර් පරීක්ෂණවලදී කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වූ මරණ බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × four =