ඊයේ දිනයේ දී තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 459 දක්වා ඉහළ යයි.

0
251
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 459 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් වාර්තා කර තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 459 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + eighteen =