ඊයේ දිනයේ දී තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යව 568 දක්වා ඉහළට.

0
207
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යව 568 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව රජය ඊයේ දිනයේ දී තහවුරු කර තිබේ.

එම මරණ දෙකත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 568 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 − ten =