ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 02 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 96 ක්.

0
167
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 02 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 96 ක්.


ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ. මරණ දෙකම, රෝහල්ගතව ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටිය දී සිදුවූ මරණයන් ය.

ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ මෙම මරළ දෙකත් සමග, මෙතෙක් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මෙරට තුළ සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 96 දක්වා ඉහළ යයි.