ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 276 දක්වා ඉහළ යයි.

0
230
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 276 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව, ඊයේ දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ දෙකත් සමග, මේ වන විට, කොරෝනා ආසාදනයෙන් මියගිය මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 276 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 9 =