ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 264 දක්වා ඉහළ යයි.

0
248
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 08 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 264 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ අටක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ දිනයේ දී දැනුම් දී තිබේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරට තුළ වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 264 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − eighteen =