ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 255 දක්වා ඉහළට.

0
176
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ 04 ක්.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 255 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 04 ක් පිළිබදව රජය නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ හතරත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 255 දක්වා ඉහළ යයි.