ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 217 යි.

0
220
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී තවත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 217 යි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව, රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ දිනයේ දී වාර්තා කර තිබේ.

ඊයේ වාර්තා වූ එම මරණ දෙකත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව217 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.