ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 67 ක් වාර්තා වෙයි. වයස අවුරුදු 30 ට අඩු මරණ තුනක්.

0
342
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 67 ක් වාර්තා වෙයි. වයස අවුරුදු 30 ට අඩු මරණ තුනක්.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ 67 ක් පිළිබදව රජය ඊයේ දිනයේ දී නිල වශයෙන් තහවුරු කර තිබේ.

එම මරණ 67 ත් සමග, මෙතෙකේ මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1910 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − three =