ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 13 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 709 දක්වා ඉහළ යයි.

0
73
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 13 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 709 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 13 ක් පිළිබදව, රජය, ඊයේ දිනයේ දී නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ 13 ත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 709 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.