ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 06 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 544 දක්වා ඉහළ යයි.

0
265
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ 06 ක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 544 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ හයක් පිළිබදව ඊයේ දිනයේ දී රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ හයත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 544 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − four =