ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 142 දක්වා ඉහළට.

0
86
- Advertisement -
Share
10 / 100

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 142 දක්වා ඉහළට.


ඊයේ දිනය තුළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ මරණ දෙකක් පිළිබදව වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 142 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + eighteen =