ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මෙතෙක් වාර්තා වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 561 දක්වා ඉහළට.

0
380
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ.
මෙතෙක් වාර්තා වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 561 දක්වා ඉහළට.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ඊයේ දිනය තුළ තවත් මරණ දෙකක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

එම මරණ දෙකත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 561 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =