ඊයේ දිනයේ තවත් මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 489 දක්වා ඉහළ යයි.

0
260
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේ තවත් මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 489 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ පහත් සමග, මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වන මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 489 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − three =