ඊයේ දිනයේදීත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 213 දක්වා ඉහළ යයි.

0
174
- Advertisement -

ඊයේ දිනයේදීත් කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 213 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සිදු වූ තවත් මරණ දෙකක් පිළිබදව රජයේ ප‍්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ දෙකත් සමග, මෙරටින් වාර්තාවන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 213 දක්වා ඉහළ යයි.