ඊයේ දිනයට පමණක් ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 2000 ක් මිය යයි. මියගිය මුළු සංඛ්‍යාව 11,903 ක්.

0
396
- Advertisement -
Share

ඊයේ දිනයට පමණක් ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන්
2000 ක් මිය යයි.මියගිය මුළු සංඛ්‍යාව 11,903 ක්.

ඊයේ දිනය තුළ දී පමණක්, ඉන්දියාව තුළ, කොරෝනා වෛසරය ආසාදනය වීමෙන් මිය ගිය රෝගීන් ගණන 2003 ක් බවත්, ඒ අනුව, මෙතෙක් වෛරසය හේතුවෙන් ඉන්දියාව තුළ සිදු වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 11,903 ක් බවත් විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි.

ඉන්දියාව තුළ මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන්ගේ ප්‍රමාණය, 354,065 කි. සුව වූ රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 186,934 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + seventeen =