“ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගන්න.” නීතිපති නියෝග කරයි.

0
248
- Advertisement -

“ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අත් අඩංගුවට ගන්න.” නීතිපති නියෝග කරයි.

ඊටීඅයි සහ ස්වර්ණමහල් යන ආයතනවල හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
අත්අඩංගුවට ගෙන වහාම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්නැයි, නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + nine =