ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ජනවාරි පහළොව දක්වා යළි රිමාන්ඩ්.

0
340
- Advertisement -

ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
ජනවාරි පහළොව දක්වා යළි රිමාන්ඩ්.


ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය, ලබන පහලොස්වනදා දක්වා යළිත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙස ලෙස අධිකරණය මගින් නියෝග කර තිබේ.

ඔවුන්ට ඇප ලබා දීම පිළිබදව එදින සලකා බැලීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − five =