ඉල්ලා අස් වූ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිවුරුම් දෙයි

0
815
- Advertisement -

අමාත්‍ය ධුර වලින් ඉවත් වූ කබීර් හෂීම් සහ M.H.A. හලීම් යළි අමාත්‍යවරුන් ලෙස ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ යළි දිවුරුම් දුන්නේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − seven =