ඉරානය කොරෝනා ගැන බොරු කියයි. මියගිය ඇත්ත සංඛ්‍යාව 42,000 යි. රජය ප්‍රකාශ කරන සංඛ්‍යාව 14,405 යි.

0
354
- Advertisement -

ඉරානය කොරෝනා ගැන බොරු කියයි.
මියගිය ඇත්ත සංඛ්‍යාව 42,000 යි.
රජය ප්‍රකාශ කරන සංඛ්‍යාව 14,405 යි.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් පිළිබදව නිවැරදි නොවන සංඛ්‍යා ලේඛණ ඉදිරිපත් කරන බවට ඉරානයට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

රජයේ නිල වාර්තාවන්ට අනුව, වසංගතය ඉරානය තුළ ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වූ දා සිට පසුගිය ජූලි 20 වන දා දක්වා වූ කාලය තුළ වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මියගිය සංඛ්‍යාව 14,405 කි. නමුත් එම සංඛ්‍යාව මිය ගිය ප්‍රමාණය පිළිබදව සැබෑ සංඛ්‍යාව නොවන බව ගවේශනාත්මක මාධ්‍යවේදීන් තහවුරු කරයි. ඔවුන් පවසන ආකාරයට, වෛසරය ආසාදනය වීමෙන් ඉරානය තුළ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 42,000 කි.

එමෙන්ම එරටින් වාර්තා වන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන්ද ඉරාන රජය සත්‍ය නොවන තොරතුරු ජාත්‍යන්තරයට පවසන බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.