ඉරාක භාණ්ඩාගාරයෙන් සොරා ගත් රටවල් තුනක් ගොඩ නැගිය හැකි මුදල් කන්දරාව.

0
333
- Advertisement -
Share

ඉරාක භාණ්ඩාගාරයෙන් සොරකම් කරන ලද ඩොලර්වලින් පිරුණු පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂක බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එම මුදල් ඉරාක නිලධාරීන් තිදෙනෙකු සහ ත්‍රස්තවාදී nuri al-Ạlhạlky විසින් සොරාගෙන පෞද්ගලික ගුවන් යානයකින් යුරෝපීය රටකට හොරෙන් ගෙන යාමට ඔවුන් විසින් සැලසුම් කර ඇත.

ඔවුන් යුරෝපීය රටකට හොරෙන් ගෙන යාමට අදහස් කළ මෙම සොරකම් කරන ලද මුදල් අරාබි රටවල් දහයක අයවැයට වසර පහක් සඳහා සමාන වේ.

ඩුබායි ගුවන් තොටුපොළේඳී කොටු වූ ඩොලර් තොගය..!

ඩුබායි ගුවන් තොටුපොළේඳී කොටු වූ ඩොලර් තොගය..!

Posted by Headline News on Thursday, September 12, 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + fifteen =