ඉරාක භාණ්ඩාගාරයෙන් සොරා ගත් රටවල් තුනක් ගොඩ නැගිය හැකි මුදල් කන්දරාව.

0
685
- Advertisement -

ඉරාක භාණ්ඩාගාරයෙන් සොරකම් කරන ලද ඩොලර්වලින් පිරුණු පෙට්ටි විශාල ප්‍රමාණයක් ඩුබායි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල ආරක්ෂක බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

එම මුදල් ඉරාක නිලධාරීන් තිදෙනෙකු සහ ත්‍රස්තවාදී nuri al-Ạlhạlky විසින් සොරාගෙන පෞද්ගලික ගුවන් යානයකින් යුරෝපීය රටකට හොරෙන් ගෙන යාමට ඔවුන් විසින් සැලසුම් කර ඇත.

ඔවුන් යුරෝපීය රටකට හොරෙන් ගෙන යාමට අදහස් කළ මෙම සොරකම් කරන ලද මුදල් අරාබි රටවල් දහයක අයවැයට වසර පහක් සඳහා සමාන වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =