ඉනෝකාට යන්න කියයි.

0
1568
- Advertisement -

ජාතික රූපවාහිනියේ සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් වන ලෙසට, විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන රුවන් විජේවර්ධන මහතා, ඉනෝකා සත්‍යංගනී මහත්මියට දැනුම් දී ඇති බව පැවසේ. සේවය පිළිබඳව සතුටු විය නොහැකි බව පවසමින් අමාත්‍යවරයා විසින් ලිඛිතව එම ඉල්ලීම ඈ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ. රුවන් විජේවර්ධන අමාත්‍යවරයා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය භාර ගැනීමට පෙර, එවකට සිටි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉනෝකා සත්‍යාංගනී මහත්මිය අදාල තනතුරෙහි පිහිටුවා තිබුණි. අදාල අමාත්‍යංශය රුවන් විජේවර්ධන මහතා යටතට පත් වීමෙන් පසුව, රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපති ධූරය සඳහා ඒ මහතා විසින් සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතාගේ නම යෝජනා කළ බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඒ සඳහා ලැබී නොතිබුණි. සුදර්ශනගේ නම ප‍්‍රතික්ෂේප වීමෙන් පසුව, ඔහු වෙනුවට, ශාන් විජේතුංගගේ නම, රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සභාපතිධූරය සඳහා යෝජනා වුවද, ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ නමද ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.