ඉන්ධන ආනයනය සදහා පෞද්ගලික අංශයට ඉඩ දීම. පොහොට්ටු පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිතියද ඇතුළුව සියළු වෘත්තීය සමිති ඇමති ගම්මන්පිලට විරුද්ධ වේ.

0
311
- Advertisement -

“ඉන්ධන ආනයනය සදහා පෞද්ගලික අංශයට ඉඩ දීම.”
පොහොට්ටු පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිතියද ඇතුළුව
සියළු වෘත්තීය සමිති ඇමති ගම්මන්පිලට විරුද්ධ වේ.

ඉන්ධන ආනයනය, පිරිපහදුව සහ බෙදා හැරීම පෞද්ගලික අංශයට පැවරීම සදහා රජය ගෙන යන වැඩ සටහනට, රජයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති ද ඇතුළුව සියළුම වෘත්තීය සමිති සිය විරෝධය පළ කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රජය යෝජනා කර තිබෙන සැලසුම ඉවත් කරගන්නා ලෙස බලකරමින් වෘත්තීය සමිති අටක නායකයන් විසින් අත්සන් කරන ලද ලිපියක් පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ දී අමාත්‍යවරයා වෙත භාර දී තිබේ.

එම ලිපියත් අත්සන් තබන ලද වෘත්තීය සමිති අතර, පොහොට්ටු පක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියත්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියත් සිටියි.

ඉන්ධන ආයනයනය – පිරිපහදුව සහ බෙදාහැරීම සදහා පෞද්ගලික අංශයට අවසර ලබා දීම වෙනුවෙන් ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පනත වෙනස් කිරීමට රජය සූදානම් වන බව පසුගිය ඉරිදා දිනයේ දී සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත සිය මුල් පුවතෙන් හෙළි කර තිබුනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − sixteen =