ඉන්ධන ආනයනය-පිරිපහදුව සහ බෙදා හැරීම පෞද්ගලික අංශයට. ඇමති ගම්මන්පිලගේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය.

0
656
- Advertisement -

ඉන්ධන ආනයනය-පිරිපහදුව සහ බෙදා හැරීම
පෞද්ගලික අංශයට.
ඇමති ගම්මන්පිලගේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය.

දැනට ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් හසුරුවනු ලබන, ඉන්ධන ආනයනය, පිරිපහදුව සහ බෙදා හැරීම, පෞද්ගලික අංශයට විවෘත කිරීම පිළිබදව රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බව අද වෙළද පොළට නිකුත් වී තිබෙන සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත සිය මුල් පුවතෙන් වාර්තා කර තිබේ.

ඒ අනුව, 1961 අංක 28 දරණ ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා පනත සංශෝදනය කිරීමට රජය සූදානමින් සිටින අතර, පනත සංශෝධනය කළ පසුව, දැනට ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් හසුරුවනු ලබන කාර්යයන් සදහා පෞද්ගලික අංශයට අවසරය ලබා දීමේ බලය විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වෙත ලැබෙනු ඇත.

අදාල යෝජනාව, විෂයභාර අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව පුවත්පත වාර්තා කරයි.

කැබිනට් මණ්ඩලයට අනුවල නිසි ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීමෙන් පසුව තෝරා ගන්නා ඕනෑම පාර්ශ්වයකට පෙට්‍රල්ල ඩීසල්ල භූමිතෙල්ල උදුන තෙල්ල ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන සහ විකල්ප ඉන්ධන ආනයනයල පිරිපහදු කිරීම හා බෙදා හැරීම සඳහා අවසර ලබා දිය හැකිය.

සංශෝධනය සාධාරණීකරණය කරමින් කැබිනට් පත්‍රය සඳහන් කළේ 1961 පනතට අනුව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තෙල් ආනයනයල පිරිපහදුව සහ බෙදා හැරීම පිළිබඳ ඒකාධිකාරය දැරූ නමුත් 2002 විශේෂ පනතක් යටතේ ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සංස්ථාවට ද අවසර ලබා දී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්ල මෙම පනත දැන් බලාත්මක නොවන බැවින්ල ආනයනල පිරිපහදු හා බෙදා හැරීම් සඳහා තරඟකාරී ආයතනවලට අවසර ලබා දීම සඳහා මුල් පනත සංශෝධනය කළ යුතු බව යෝජනාවේ සඳහන් විය.

වර්තමානයේදී, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දිනකට බැරල් 100,000 ක් පිරිපහදු කිරීමේ ධාරිතාවයකින් යුත් බිල්ඩ් ඔපරේට් සහ ට්‍රාන්ස්ෆර් පදනමක් මත නව පිරිපහදුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියද, පනතට අනුව හවුල් ව්‍යාපාරයකට පිවිසීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අවසර නැත.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =