‘නින්දාසහගත තීන්දුව ආපසු හරවා තෙල් මිල අඩු කරනු.’ විපක්ෂනායක රජයට පවසයි.

0
298
- Advertisement -

‘නින්දාසහගත තීන්දුව ආපසු හරවා
තෙල් මිල අඩු කරනු.’
විපක්ෂනායක රජයට පවසයි.

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමිමට ගත් තීරණය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා රජයට දැනුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 11 =