ඉන්දීය ගොවි අරගලයට රිහානා සහ ග්‍රේටා තන්බර්ග් සහාය පළ කරති.

0
363
- Advertisement -

ඉන්දීය ගොවි අරගලයට
රිහානා සහ ග්‍රේටා තන්බර්ග් සහාය පළ කරති.

නව ඉඩම් පනතට එරෙහිව, මාසයකට අධික කාලයක සිට ඉන්දියානු සුළු ගොවීන් ගෙන යන විරෝධතා ව්‍යාපාරය සදහා, ඇමරිකානු පොප් ගායිකා රිහානා සහ පරිසරවේදිනියක වන ග්‍රේටා තන්බර්ග් සිය සහාය පළ කර සිටියි.

ඉන්දීය ගොවි අරගලය පිළිබදව සීඑන්එන් සේවය වාර්තා කර තිබු ලිපියක් සමග විශේෂ ට්වීටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කර ඇති රිහානා, “අපට මේ හඩ නෑසෙන්නේ ඇයි ?” දැයි ප්‍රශ්න කර සිටියි.

එමෙන්ම ග්‍රේටා තන්බර්ග් ද, සී.එන්.එන් සේවයේ එම වාර්තාව ම උපුටා දක්වමින්, ඉන්දීය ගොවියන්ගේ අරගලය වෙනුවෙන් තමන් පෙනී සිටින බව පවසා තිබේ.