ඉන්දීය ඔයිල් සමාගම වැඩිකළ පෙට‍්‍රල් මිල යළි අඩු කරයි.

0
382
- Advertisement -

පසුගිය දා රුපියල 5.00 කින් ඉහළ දැමූ, ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක මිල, නැවත, කලින් පැවති මිල දක්වා අඩු කිරීමට ඉන්දීය ඔයිල් සමාගම තීරණය කර තිබේ.

ඊයේ මැදියම් රාති‍්‍රයේ සිට, ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක්, නැවත පැරණි මිල වනරුපියල් 137 ක මිලට අලෙවි කරන බව ඔවුන් පවසයි.

මෙම මිල, සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් මගින් ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් අලෙවි කරන මිලට සමාන වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =